Đánh giá của Khách hàng

Dưới đây là sự đánh giá của khách hàng về chất lượng cũng như mẫu mã của bánh Trung thu truyền thống Hùng Godi năm 2017.